•  
  • Warsztaty
  • Działanie przeciw uzależnieniom  
  • Organizacja wyjazdów wakacyjno-feryjnych
  • Organizacja kolonii oraz półkolonii
  • Pomoc dzieciom oraz rodzinom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej